Attila Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti., sağlık sektöründe özellikle tıbbi tanıya yönelik yatırım ve hizmet gereksinimlerini proje bazlı karşılamak amacıyla kurulmuştur. Tıbbi tanı hizmetlerinde ulusal bir marka haline gelmiş Sistem Tıp Grubu ile entegre bir yapıda ve fakat ayrı bir tüzel kişilik olarak faaliyet gösteren bir proje şirketidir.

Attila Özel Sağlık Hizmetleri, yurtiçinde ve yurtdışında gerek devlete gerekse özel sektöre ait mevcut ve yeni kurulacak sağlık işletmeleri bünyesinde radyodiagnostik, nükleer tıp ve laboratuvar birimlerinin komple veya kısmi yatırımlarına, işletim ve yönetim sistemlerinin kurulmasına ve doğrudan işletilmesine yönelik planlamalar, yatırımlar, işbirlikleri yapar ve hizmetler üretir. Sahip olduğu engin deneyim ve birikim sayesinde, ilgili sağlık işletmesinin tıbbi tanı ünitelerinin en uygun standartta, en uygun maliyetle oluşturulması, en verimli ve sağlıklı şekilde çalıştırılması, işletmenin poliklinik ve tedavi gibi asli uygulamalarına odaklanması, katma değer yaratılması, hasta, doktor ve personel memnuniyetinin en çoklaştırılması gibi yararlara ulaşılmasına katkıda bulunur. Böylece, ilgili sağlık kurumunun Attila Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. ile çalışma ayrıcalığından ve avantajından yararlanmasını sağlar.

Attila Özel Sağlık Hizmetleri, kamunun, özel girişimcilerin ve yatırımcıların sağlık sektöründeki projelerine, gerek Türkiye genelinde gerekse yurtdışında, profesyonel ve kurumsal imza atmaya hazırdır.