Hizmetlerimiz
Attila Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti., özde, özel ve resmi sağlık kurumları bünyesinde proje bazlı olarak tıbbi tanı alanında yatırım, işbirliği ve işletmecilik yapan, yüksek nitelikli bir hizmet işletmesidir. Bu doğrultuda Attila Özel Sağlık Hizmetleri projenin gereklerine bağlı olarak aşağıdaki hizmetleri sunar:

Radyodiagnostik Görüntüleme
 • Manyetik Rezonans (MRI)
 • Bilgisayarlı Tomografi (CT)
 • Konvansiyonel ve Dijital Röntgen
 • Kemik Mineral Dansitometre (BMD)
 • Mammografi
 • 4 Boyutlu Renkli Ultrasonografi
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
  ve benzer yatırımlar ile bu cihazlarda yapılabilen tüm tetkikler.


 

Nükleer Tıp
 • PET / CT
 • Sintigrafi (Çift Dedektörlü Gamma Kamera)
  ve benzer yatırımlar ile bu cihazlarda yapılabilen tüm tetkikler.
Klinik Laboratuvar
 • Hematoloji
 • Klinik Mikrobiyoloji
 • Seroloji - Immunoloji
  ve benzer yatırımlar ile bu kapsamda yapılabilen tüm tetkikler.