HAKKIMIZDA
Kısa Tarihçe

Attila Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.
, özel ve resmi sağlık kurumları bünyesinde proje bazında radyodiognostik ve nükleer tıp görüntüleme ve laboratuvar yatırımları ve işletmeciliği yapmak üzere, 09 Mayıs 2003 tarihinde, Sistem Tıp Grubu işletmelerinden biri olarak kurulmuştur. Şirket kurulduğu günden itibaren ihale bazlı hizmet vermeye başlamış, Tarsus, Mersin, Kırşehir gibi farklı kentlerdeki resmi hastaneler bünyesinde yüklenmiş olduğu milyonlarca liralık görüntüleme hizmeti projelerini başarıyla yürütmüştür ve bu hizmetlerini halen sürdürmektedir.

Şirket, kuruluşundan başlayarak uzun süre -1994 yılından itibaren Sistem Tıp Grubu’nun stratejik çözüm ortağı olan- General Electric’in medikal görüntüleme cihazlarının bölge temsilciliğini de yürütmüştür. Ancak Sistem Tıp Grubu 2007 yılında eş zamanlı olarak Siemens’le de çalışma kararı alınca, etik gerekçelerle bu bölge temsilciliğinden kendi kararıyla vazgeçmiştir.

Sektörel Liderlik

2004 yılından sonra devletin sağlık politikalarına bağlı olarak bu proje şirketinin hizmetleri sektörde önem kazanmaya başlamıştır. Yeni makro politikalara uygun olarak 2006 ve 2007 yıllarında profesyonel proje yönetimi ilkelerinin uygulanmaya başlaması ve grup sinerjisinin şirkete yansıtılması sayesinde rakiplerin önüne geçilmiş, sektörde bölgesel lider kimliği kazanılmıştır. Bunun somut göstergelerinden biri, şirketin, belirli dönemlerde Adana’da vergi sıralamasındaki yeridir.

Faaliyet alanında uygulanan sağlık protokollerinin proje yönetimi mantığına uyarlanarak bu konuda know-how yaratılması, özel ve resmi sağlık kuruluşlarının kendi karakteristiklerine uygun gerçek ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda farkındalık yaratılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi, projelerde yetki göçerimi ve yerinden yönetim (anti-merkeziyetçilik) anlayışının getirdiği avantajlar, yüksek teknolojik yatırımlarla (görüntü transferi vb.) yüksek maliyetli hizmetlerin (hekim raporlamaları vb.) tek merkezde toplanması, sağlık sektörüyle ilgili yerel ve bölgesel sivil platformlarda aktif çalışma, kaliteyi ön plana çıkartan ve platform üstü olma yaklaşımına uygun rekabet anlayışı, dövize ve devletin sağlık politikalarına bağlı maliyet artışlarının MIS bazlı finans yönetimi ve verimlilik çalışmalarıyla minimize edilmesi, teknik elemanların ve yönetici kadronun bünyeden yetiştirilmesi davranışı, dinamik ve organik örgütlenme modeli, yetkin kadroları, güçlü özkaynak ve kredibilite olanakları, ilkelerden, ticari, sosyal, hukuki ve mesleki etikten ödün verilmemesi, şirketin piyasadaki liderlik pozisyonunu daha da sağlamlaştırmıştır.

Sektörel Sorumluluk

Bu liderlik pozisyonu, bazı sektörel sorumlulukları da beraberinde getirmiştir. Örneğin, Attila Özel Sağlık Hizmetleri, sadece ulusal boyutta değil, aynı zamanda yurtdışında da sağlık projeleri yatırımı yapabilecek ve bunları yönetebilecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu bağlamda Türki Cumhuriyetler ve komşu ülkeler başta olmak üzere joint-verture araştırmaları ve görüşmeleri yapılmaktadır. Ayrıca, gerek birikimleri gerekse global bakış açısı ve açılımları nedeniyle Adana özelinde kamunun ve meslek odalarının “Sağlık Turizmi” gibi projelerine aktif olarak katılımda bulunmakta ve katkı sağlamaktadır. Bir başka örnek de ihtiyaç sahibi özel ve resmi sağlık kurumlarına, gerçek ihtiyaçlarının ve optimum çözümlerin bulunması aşamasında da fahri olarak aktif katkı sağlanmasıdır.

Kalite

Toplam Kalite Yönetimi” felsefesi, grup için temel uygulamalar arasında yer almaktadır. Tüm grup işletmelerinde, yapılanma, yönetim ve işletim sistemleri gibi çalışmaların tamamında bu felsefe gözetilir. Bunun somut kanıtı, Sistem Tıp Grubu’nun amiral gemisi olan Adana Sistem Tıp Merkezi’nin, ISO-9000 kalite belgesine sahip Türkiye’deki ilk tıbbi tanı merkezi, bölgedeki ilk sağlık kuruluşu olmasıdır. Attila Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. de kalitesini 2008 yılında ISO 9000 kalite belgesi ile tescil ettirmiştir. Bu çalışma kalitesi yanında, şirketin ve yatırımlarının teknolojik altyapısı da ülke standartlarının üstündedir.

Yönetim

Şirketimiz profesyonel yöneticiler tarafından yönetilir. Genel Müdür şirket ortağıdır. Attila Özel Sağlık Hizmetleri için her proje yeni bir yatırımdır. Bu nedenle herhangi bir projeyle karşılaşıldığında, ilgili proje yöneticisi tarafından projeyle ilgili bir fizibilite raporu hazırlanır, üst yönetimle yapılan ortak değerlendirme doğrultusunda karar verilir, karar olumluysa proje ekibi oluşturulur ve rol dağılımı yapılarak çalışmaya başlanır. Bu yolla her projede projenin en başından itibaren bir çekirdek ekip tarafından yürütülmesi sağlanır. İlgili proje yöneticisi 7 gün 24 saat projeyi yönetir ve izler. Her proje ayda en az 2 kez bir yönetici tarafından yerinde denetlenir, müşterilerle birebir değerlendirmesi yapılır, varsa gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetler derhal planlanarak yaşama geçirilir. Stratejik kararlar ya üst yönetim tarafından alınır ya da üst yönetimin onayıyla işlerlik kazanır. Diğer kararlar ilgili fonksiyonel yöneticiler tarafından ilgili kadrolarla birlikte değerlendirilerek alınır. Kadroların eğitimine büyük özen gösterilir. Kadroların ağırlıkla teorik ve işbaşı pratik mesleki gelişim eğitimleri ile kalite bilincinin geliştirilmesine, yönetim becerilerine, hasta ilişkileri ve iletişime yönelik iç ve dış eğitimler almaları sağlanır.